måndag 26 maj 2014

 

Hoppas att du har det bra! Konsert med Jerusalem som jag tipsade om sist blev en väldigt, väldigt lyckad kväll för mig! Om du inte har hört dem så rekommenderas det. Sångare Ulf Christiansson har nu kommit ut med en bok,
"Det var värt alltihop". 
 "Personligt, rakt på och intressant. Detta är förvisso berättelsen om Jerusalem och musikern och turneérna. Men det är också i hög grad en djupt personlig berättelse. "Det var värt alltihop" är inte någon tillrättalagd biografi som berättar en polerad framgångssaga. Det är en bok som speglar Ulf Christianssons liv - som det har varit. Med framgångar, motgångar och allt där emellan."  
Det var värt alltihop - Ulf Christiansson
  
Här skriver jag ner några favoritställen ur Ulfs bok:
 
"Människor kan dras till oss på grund av vår egen charisma, eller på grund av Guds charisma. Det är skillnad på vår charisma, vår utstrålning, den som medföljer vår talang. Guds charisma, om man kan säga så, är hans närvaro. Den är oerhört attraktiv. Människor dras till Guds närvaro oavsett om dem tror eller inte. Den är som en magnet. Och den kan inte kommersialiseras. Därför drev Jesus ut månglarna ur templet.
I dag har vi ett annat tempel som Gud vill ska bli fritt från allt detta - från imagetänkande och självupphöjelsen. Han slösar inte sin charisma på vad och vem som helst, även om vi sjunger om honom. Det är korkat att tro att bara för att vi sjunger om Gud, så gillar han det! Han säger rätt upp och ner var han står: "Ta bort dina sånger och ditt gitarrspel, jag orkar inte höra på det! Låt istället rätten flöda fram som vatten och det som är rätt som en ständig rinnande ström." (Amos 5:23) Problemet var inte att dem hade bytt text på låtarna och sjöng något ogudaktigt! Texterna var dem samma, men hjärtat var inte med längre. Hjärtat hade förändrats. Dem sjöng som dem alltid gjort men bara av gammal vana. Men då blir sångerna bara buller i Guds öron. Kanske inte i människors men i Guds."  
 
 
 
"... längre fram, när vi bodde i Göteborg, bad jag till Gud många gånger om att han skulle ge mig ett budskap. Men svaret jag fick blev det här: "Uffe, du ÄR ett budskap!" Det uppmuntrade mig enormt. Vi kan ofta ta fram något utkast som vi skrivit ner och som vi predikat förut, och det kan ju vara okay men vi glömmer att han vill att vi ska vara ett budskap! Inte först och främst ha ett. Det räcker när Helig Ande kommer och bekräftar det du säger. Ingenting är bättre än det!"
 
 
   
"Hjärtat är det allra viktigaste. Huvudkunskap blir väldigt ofta ett problem för oss när vi ska närma oss Gud. Vägen till honom går inte genom huvudet utan genom hjärtat. Jag kan inte förklara det, jag kan bara uppleva det. Jag säger inte att metoden är att krama folk för jämnan, men jag talar om att verkligen älska av hjärtat. Vi är ljus i mörkret och salt i förruttnelsen, inte genom vad vi kan eller säger, utan genom det vi är. Att respektera andra, vad dem än tror, är väl en självklarhet. Men att älska människor, som inte tycker som jag, är något helt annat än att bara respektera deras åsikter. Kärlek har brutit ner massor av murar mellan människor. Kärlek är den största kraften vi har, den bryter ner allt. Den smälter ner stenhjärtan! Antingen är vi äkta eller inte. Kärleken kommer först, den kommer före rätt eller fel. Där har vi missat fatalt väldigt många gånger. Gud sände Jesus, inte för att berätta för oss om alla fel vi gör och har, utan för att ge oss ett bevis på att han älskar oss utan reservationer."
 
Ha en bra vecka.