torsdag 1 november 2012

"Herren är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta?"
(Ps 27:1
"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord.."
(Jak 1:17-18
 
 
 
 
"Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn."
(Joh 1:9-12