onsdag 9 september 2009"Kärleken...

... är tålig och mild, kärleken avundas inte,
den skryter inte, den är inte uppblåst",


"den uppför sig inte illa, den söker inte sitt,
den brusar inte upp, den tillräknar inte
det onda".


"Den gläder sig inte över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.
Den fördrar allting, den tror allting",


den hoppas allting, den uthärdar allting.

Kor. 13:4-7


"Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre,
men störst av dem är kärleken".

Kor. 13:13

1 kommentar: