måndag 3 september 2012

 
 "Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den."

                                                                          Matt 13:44-46
                            

"Ty han har räddat oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskades Sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.."

                                                                           Kol 1:13-16


"Ty i sin kärlek förutbestämda han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas beslut.."
                                                                                                         Ef 1:5
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar