lördag 1 juni 2013

"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok, ja dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram, som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom och när du ropar ska han säga: Se, här är jag och Herren ska leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter."
                                                                                                                                             Jes 58:6-11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar