torsdag 21 april 2011

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren."

Joh 10:11
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila."

Matt 11:28"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg..."

Jes 53:5-6Har fotat ur en bibel vi har här hemma, en jättevacker.. Önskar en bra påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar