fredag 11 december 2009

"I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd...... av Gud till en jungfru i staden Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne:

"Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.

Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig."

Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds son..."

Luk.1:26-35

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar